THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lưu ý: Khi đặt hàng, đơn hàng có giá trị dưới 2.000.000 đ, quý khách vui lòng thanh toán 100%. Đơn hàng từ 2.000.000 đ trở lên, có yêu cầu tạm ứng 50% cho tổng đơn hàng.

THÔNG TIN THANH TOÁN

  • Tài khoản Cá nhân: TRẦN HOÀNG TRƯỜNG
  • Số tài khoản: 8686 6789 8686 – NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB BANK) – Chi nhánh BÌNH THUẬN

    Biểu mẫu liên hệ